Mijn bedrijfsnaam en het woord zegt het al, TREES moet het van zichzelf hebben en zorgt voor een richtinggevend proces om een gewenste verandering mogelijk te maken. Een sociale innovatie of een organisatieverandering gaat niet vanzelf. Door het opstellen van een procesgericht plan, het uitvoeren van dit plan en door oog te houden voor draagvlak en belangen werkt u en uw team geinspireerd naar de stip op de horizon.

Vragen die bij het inrichten van het proces horen, zijn: Welke stappen zijn nodig? Wie zijn betrokken? Wie zijn de stakeholders? Voor wie doen we het? Waarom doen we het? Wat willen we bereiken, wanneer en hoe?

Bij de implementatie van innovatieve instrumenten, een sociale innovatie of een organisatieverandering komt veel kijken. Bewustwording, draagvlak creëren, taakgerichtheid, een nieuw perspectief, nieuwe samenwerking, dit proces help ik mee inrichten en ondersteun ik  met passende workshops en bijeenkomsten.

Waarvoor  moet u bij TREES zijn:

  • - Opstellen van een procesgericht plan om een sociale innovatie mogelijk te maken
  • -Mee vormgeven van een proces om een gewenste organisatieverandering te realiseren
  • -Inrichten van een proces om nieuw beleid in het sociale domein te ontwikkelen
  • -Technisch voorzitterschap om mee zorg te dragen van een goed besluit door de belanghebbende deelnemers
  • -Dagvoorzitterschap bij bijeenkomsten op het vlak van sociale innovatie, zorgtechnologie, eenzaamheid en duurzaamheid

Inzicht zonder handeling
brengt geen verandering

Personal Training Certification