Transformatie Coach

Als beleidsmedewerker heb je de taak en rol om nieuw beleid te ontwikkelen of bestaand beleid aan te passen. Een externe, onafhankelijke, deskundige blik kan helpen om tot een goede aanpak te komen. Uw eigen visie en omgeving is daarbij leidend.

Als taakgerichte coach werk ik met een methodiek op basis van analyse, visie, draagvlak, planning en ontwikkeling. Door het stellen van open vragen, het doen van suggesties, het geven van advies, het aanreiken van goede voorbeelden leid ik u door het proces en ondersteun daar waar nodig bij het opstellen van het plan.

Het mee-organiseren van bijeenkomsten maakt onderdeel uit van het traject.

Onderwerpen zijn eenzaamheid, implementatie Wehelpen, gebiedsgerichte zorg vanuit inwonersperspectief

Transformatie Advies

Op het gebied van innovaties in het beleidsterrein wonen, welzijn en zorg is veel mogelijk. Van meergeneratie wonen tot inzet van technologie om langer zelfstandig thuis te wonen. Maar hoe weet u dit allemaal? Waar vindt u de informatie maar misschien nog meer de tijd?

Met mijn inzet help ik u de mogelijkheden op een rij te zetten, werkbezoeken of bijeenkomsten te organiseren of een advies op te stellen hoe te komen tot een goede keuze.

Inzicht zonder handeling
brengt geen verandering

Personal Training Certification