De dienstverlening van TREES verrijkt, inspireert en versterkt de implementatie van uw sociale innovatie of organisatieverandering. Uw medewerkers worden aangesproken op hun inhoudelijke deskundigheid. Door het sturen op processen en op planmatig werken komt er rust, overzicht en draagvlak.

De primaire doelgroep van de dienstverlening van TREES zijn beleidsmedewerkers, directie en bestuur, innovatiemanagers en projectleiders.

Personal Training Certification