De training 'In gesprek over eenzaamheid' is een vervolg op ‘Verbinden met eenzaamheid’. Beide trainingen zijn aan elkaar verbonden door een opgestelde routekaart. In vijf stappen biedt de training  handvatten om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar te maken én te verkennen wat mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren. Het doel is uiteindelijk dat aanhoudende gevoelens van eenzaamheid worden gesignaleerd en dat er met aandacht over gesproken wordt.
De training 'In gesprek over eenzaamheid' bestaat uit twee dagdelen van elk 3,5 uur en is een mix van theorie, opdrachten en oefenen met een sterk accent op oefenen.  De training richt zich op het ontwikkelen van een goede basishouding, het oefenen van gespreksvaardigheden, signaleren van eenzaamheid en het voeren van een gesprek van waarde. 

Doel en resultaat
De deelnemers zien na de training uit naar de ontmoeting met de ander. Zij hebben aandacht voor eigen valkuilen en hebben zich de vaardigheden eigen gemaakt, om eenzaamheid op een passende manier bespreekbaar te maken.

Doelgroep
Professionals en vrijwilligers in het sociaal domein (met name diegene die als rol en taak hebben om het gesprek aangaan met mensen die eenzaam zijn)

Deze training en de materialen zijn eveneens ontwikkeld door MOVISIE. Ik ben een van hun trainers in de regio.