Eenzaamheid komt veel voor, niet alleen bij ouderen, ook bij volwassenen en jongeren. Er is een aantal risico-factoren aan te wijzen, zoals het hebben van een chronische ziekte, mobiliteitsproblemen, armoede, geen werk, beperkte sociale vaardigheden. Eenzaamheid aanpakken staat hoog op de (politieke) agenda.

Sinds 2006 houd ik me bezig met het vraagstuk hoe eenzaamheid effectief aan te pakken.

Uit de ervaringen met diverse projecten, literatuur en verhalen van mensen die eenzaam zijn geweest heb ik de resultaatgerichte aanpak Zingeving Werkt! ontwikkeld.

Niet alleen help ik gemeenten en andere organisaties om deze aanpak lokaal vorm te geven, ook geef ik op het vlak van eenzaamheid inhoudelijke workshops en trainingen.

Om contact met het werkveld te houden en omdat het prachtig is om te werken met professionals en vrijwilligers verzorg ik iedere maand een workshop over eenzaamheid.

In mijn workshops en trainingen combineer ik mijn procesgerichte houding met inhoud. Kennis hebben over een onderwerp leidt pas tot ander gedrag als er ook aandacht is voor eigen normen, waarden, talenten en belemmeringen. Oefenen in (gespreks)vaardigheden maakt meestal onderdeel uit van de workshop of training.

Workshops die ik aanbied, zijn

  • Eenzaam, en dan?
  • De basisprincipes van een aanpak eenzaamheid
  • De rol van technologie bij het verminderen van eenzaamheid

Deze workshops kunt u ook vinden op www.vrijwilligersacademiefriesland.nl

Voor professionals, maar ook voor vrijwilligers bied ik in overleg met de opdrachtgever tevens workshops of trainingen op maat aan.

Bekijk de folder Zingeving werkt! (klik op de afbeelding)

ZingevingWerkt

Gehoord en gezien worden


Ieder mens wil
van waarde zijn

Personal Training Certification