Als dagvoorzitter combineer ik het doel van de bijeenkomst met een soepele leiding. Ik zet de bijeenkomst krachtig neer, zoek de interactie met de zaal en zorg voor ruimte en grenzen. Mijn toon is open en vriendelijk en ik heb zowel aandacht voor de vragensteller als voor de spreker. De echte menselijke connectie is voor mij belangrijk en de rode draad in mijn handelen. Werkelijke interesse vind ik belangrijker dan de perfecte uitvoering van voorbedachte concepten. Ik kan enorm goed de balans vinden en behouden tussen mensen aan het woord laten, het onderwerp afbakenen en de tijd bewaken. Mijn interviews en interacties zijn altijd constructief, verrassend en met een ‘randje’. Mijn kennis en ervaring uit het onderwijs, training en voorlichting combineer ik met mijn passie voor voorzitterschap.

In 2015 heb ik de training Leren modereren gevolgd, in 2017 de training Interaction Design en in 2017 en 2019 heb ik terugkombijeenkomsten Leren modereren bij Dagvoorzitter! gevolgd.

 


In verband met de COVID-19 maatregelen zijn er geen bijeenkomsten gepland

Onlangs verzorgde bijeenkomsten
30 oktober Regiotafel Plus over dementie
te Groningen


24 oktober en 18 november 2019
Mijn Huis op Maat
Weststellingwerf 

19 oktober 2019 Langer zelfstandig thuis
te Oosterwolde

8 juli, 8 mei, 14 maart, 8 juli, 9 september, 4 november en 9 december 2019
Mijn Huis op Maat
te Sneek

4 december 2018 Tegen gaswinning
te Drachten

21 november 2018 Sense of Place
te Blije