Als dagvoorzitter combineer ik het doel van de bijeenkomst met een soepele leiding. Ik zet de bijeenkomst krachtig neer, zoek de interactie met de zaal en zorg voor ruimte en grenzen. Mijn toon is open en vriendelijk en ik heb zowel aandacht voor de vragensteller als voor de spreker. De echte menselijke connectie is voor mij belangrijk en de rode draad in mijn handelen. Werkelijke interesse vind ik belangrijker dan de perfecte uitvoering van voorbedachte concepten. Ik kan enorm goed de balans vinden en behouden tussen mensen aan het woord laten, het onderwerp afbakenen en de tijd bewaken. Mijn interviews en interacties zijn altijd constructief, verrassend en met een ‘randje’. Mijn kennis en ervaring uit het onderwijs, training en voorlichting combineer ik met mijn passie voor voorzitterschap.

 

Naast dagvoorzitter bied TREES tevens de mogelijkheid tot kundig, onafhankelijk technisch voorzitterschap. Ik stuur, helemaal onpartijdig, deelnemers door de agenda en draag zorg voor heldere uitkomsten en afspraken.

Het lukt alleen 
als ik het mogelijk maak
om het te laten gebeuren

Personal Training Certification