Het leiden van een vergadering en het komen tot een gedragen besluit, dat gaat niet vanzelf.
Als technisch voorzitter kan ik als tijdellijk voorzitter fungeren; ik bemoei me niet met de inhoud, maar help de vergadering om tot een besluit te komen door het stellen van open vragen, samenvattingen te geven en conclusies te formuleren.
Zowel als technisch voorzitter, als voorzitter bereid ik me goed voor. Niet allen op inhoud, maar ook op proces en procedure. De deelnemers wil ik leren kennen.
Deze vaardigheid heb ik opgedaan tijdens mijn voorzitterschap van een Ondernemingsraad en een politieke fractie.
In 2016 heb ik een masterclass Voorzitten gevolgd van Gerdi Verbeet.

De afgelopen twee jaar was ik onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Opsterland. Deze adviesraad is in mei 2018 geinstalleerd als opvolger van de Wmo-adviesraad en de CUMO. Mijn opdracht was om tot een team te komen, en een visie en goede werkwijze te ontwikkelen. De Adviesraad heeft gekozen voor het werken vanuit de leefwereld van de inwoners van Opsterland, signalen ophalen en ervaringen ophalen uit het netwerk. Op deze wijze heeft de adviesraad zich ontwikkeld tot een waardevolle adviseur van het college.
Als voorzitter bood ik structuur, duidelijkheid, inspiratie, verbinding, doelgerichtheid maar ook humor en betrokkenheid. Donderdag 2 juli 2020 heb ik het laatste bestuurlijk overleg voorgezeten.

Ook zo'n voorzitter nodig? Neem gerust contact met me op.


 Ervaring

Sinds 1 september 2019 ben ik voorzitter van de 
Centrale Clientenraad Noorderbreedte

Van september 2018 tot juli 2020 was ik onafhankelijk voorzitter van de
Adviesraad Sociaal Domein Opsterland met als opdracht een goed functionerende adviesraad op te zetten.
En dat is gelukt!