Het leiden van een vergadering en het komen tot een gedragen besluit, dat gaat niet vanzelf.
Als technisch voorzitter kan ik als tijdellijk voorzitter fungeren; ik bemoei me niet met de inhoud, maar help de vergadering om tot een besluit te komen door het stellen van open vragen, samenvattingen te geven en conclusies te formuleren.
Zowel als technisch voorzitter, als voorzitter bereid ik me goed voor. Niet allen op inhoud, maar ook op proces en procedure. De deelnemers wil ik leren kennen.
Deze vaardigheid heb ik opgedaan tijdens mijn voorzitterschap van een Ondernemingsraad en een politieke fractie.
In 2016 heb ik een masterclass Voorzitten gevolgd van Gerdi Verbeet.

Sinds september 2018 ben ik onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Opsterland, voor de duur van 1,5 - 2 jaar. Naast het voorzitterschap draag ik tevens zorg voor teamvorming, visievorming en ontwikkeling van een goede werkwijze. Mijn stijl kenmerkt zich door duidelijkheid, openheid en dialoog.


 Ervaring

Sinds 1 september 2019 ben ik onafhankelijk voorzitter van de 
Centrale Clientenraad Noorderbreedte

Sinds september 2018 ben ik onafhankelijk voorzitter van de
Adviesraad Sociaal Domein Opsterland