De training Verbinden met eenzaamheid bestaat uit een dagdeel van 3,5 uur en is een mix van theorie, opdrachten en oefenen.
In deze training besteed ik aandacht aan de verbinding met de eigen schroom en weerstand om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Professionals en vrijwilligers zijn vaak bang om te stigmatiseren, hebben het gevoel verantwoordelijk te worden voor de oplossing en/of voelen persoonlijke weerstand tegen mensen die klagen of klampen.

Doel en resultaat
* kennen de deelnemers verschillende vormen van eenzaamheid en het proces van vereenzamen;
* hebben de deelnemers gereflecteerd op hun eigen referentiekader en eigen houding ten opzichte van eenzaamheid; * hebben de deelnemers (meer) inzicht gekregen in hun eigen schroom en/of weerstand om eenzaamheid te bespreken;
* weten de deelnemers hoe zij hun schroom en weerstand kunnen overwinnen met helpende gedachten en erkenning kunnen geven aan hun eigen gevoel;
* hebben de deelnemers geoefend met het verbinden en erkennen van de eenzaamheid van de ander.

Doelgroep Professionals in het sociaal domein

Opbouw en inhoud van de training 
* welkom en introductie
* kennismaking met elkaar en het thema eenzaamheid
* zicht op eenzaamheid: verschillende vormen en het proces van vereenzaming
* zicht op eigen schroom en/of weerstand
* schroom en weerstand overwinnen: helpende gedachten en erkenning geven aan eigen gevoel
* oefenen met contact maken over eenzaamheid
* nabespreken en afsluiten

De follow up van deze training is In gesprek over eenzaamheid, deze bestaat uit twee dagdelen. 

De training en het materiaal zijn ontwikkeld door MOVISIE. Ik ben een van hun trainers in de regio.

Op basis van deze kennis kan ook maatwerk worden geleverd.

trees