Zo langzamerhand weten we wel wat eenzaamheid is, toch?
Helaas is veel nog niet bekend bij vrijwilligers, professionals en beleidsmakers. Een hardnekkig misverstand is nog steeds dat alleen wonen en/of weinig contacten hebben automatisch betekent dat iemand eenzaam is. Of dat eenzaamheid iets is van ouderen;en dat een activiteit als een koffie-ochtend aanbieden, eenzaamheid vermindert.
De workshop Eenzaamheid herkennen, en dan? ontzenuwt deze misverstanden.Op basis van ingebrachte casuïstiek door deelnemers vertel ik de theorie over wat eenzaamheid is, wat het met mensen doet , wat oorzaken en gevolgen zijn.Kennis en begrip hebben van eenzaamheid is belangrijk om te kunnen signaleren en om het gesprek aan te durven en kunnen gaan. Tijdens de workshop oefenen de deelnemers eenvoudige gesprekstechnieken waardoor mensen zich gehoord en gezien voelen. Een goed gesprek begint met oprecht nieuwsgierig zijn. De gesprekstechnieken zijn er op gericht om de ander het verhaal te laten vertellen, zodat bewustwording en inzicht ontstaat.De workshop biedt inzicht in wat wel of niet werkt bij een aanpak eenzaamheid.Maatwerk, aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen, maar ook mensen stimuleren en activeren om zelf stappen te zetten.De workshop biedt de deelnemers de handvatten om hier de eerste stappen in te zetten.

Ben je vrijwilliger en heb je het idee dat je veel eenzame mensen tegenkomt, meld je dan aan en maak zo nodig gebruik van de voucher. De workshop wordt gegeven op dinsdag 13 februari van 13:30 – 15:30 uur in Leeuwarden. Aanmelden kan via www.vrijwilligersacademiefryslan.nl
Personal Training Certification