Welkom op de website van Trees Flapper,
deskundig procesbegeleider bij sociale innovatie


Een uitdagende tijd! Door de demografische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen verandert er veel in het beleidsterrein wonen-welzijn-zorg. Hoe zorgen we er voor dat mensen vanuit eigen regie hun leven vorm geven? En hoe sluit zorg en welzijn aan op de wensen en mogelijkheden van de burgers? Hoe maken we de stap van ‘zorgen voor naar zorgen dat’?

Om sociale innovaties of een organisatieverandering mogelijk te maken is het inrichten van een goed proces nodig. 

Bent u benieuwd hoe ik u verder kan helpen? Neem dan contact op.