Uitgevoerde opdrachten

Projectleiding Integrale aanpak eenzaamheid in Franekeradeel, Harlingen, Skarsterlan, Smallingerland en Opsterland (2012 – 2013)

Het inrichten van het project, inclusief de plaats van een onderzoek maakte onderdeel uit van mijn rol als projectleider.

Het resultaat van het project is een signaleringskaart met doorverwijssysteem, een training, een stappenplan en het effect van deskundigheidsbevordering op samenwerking (onderzoek uitgevoerd door NHL)

 

Projectleiding Zorg & Welzijn Dorpsportaal Burum (2012 – 2014)

Inwoners, professionals en organisaties meenemen in de ontwikkeling en vanuit hun input het portaal ontwikkeld en geïmplementeerd. Een koploper-project in het transformatie denken en handelen. Voor het resultaat, kijk op burum.openportaal.nl. Als projectleider was ik de verbinder, inspirator en uitvoerder

Projectleiding Implementatie Wehelpen in de gemeente Kollumerland (2015)

Het opstellen van het plan van aanpak en de subsidieaanvraag maakte onderdeel uit van mijn rol als projectleider. Dit implementatietraject is mede basis voor de ontwikkelde modules Basis, Coalitie en Community de coöperatie Wehelpen (www.cooperatiewehelpen.nl)

Projectleiding Gebiedsgerichte zorg vanuit inwonersperspectief (2013 – 2015)

Samen met Klaas de Jong heb ik dit project vanaf nul opgezet en uitgevoerd. Het project bestaat uit een aantal fasen waarbij de essentie ligt in de verbinding tussen facts&figures en de wensen, behoeften en mogelijkheden van inwoners, dorpen en wijken.

De resultaten zijn te vinden op www.zorggebiedsgericht.nl