Een gesprek is goud waard

Twee weken geleden stond ik met een kraam op een rommelmarkt ergens in Friesland. Ik groette mensen of probeerde op een andere manier een praatje te maken. Een vriendelijk goedemorgen of goedemiddag leidde vaak tot een verschrikt opkijken, argwanend dat ik wellicht alleen maar probeerde mijn handel te verkopen.

Een mevrouw reageerde echt heel afwerend op de vriendelijke vraag of ze zich vermaakte. Na deze aanvankelijke weerstand ontdooide ze en vertelde haar verhaal; ze ging altijd met haar vriendin naar rommelmarkten maar die was dit voorjaar overleden. Eerst ging ze nergens meer naar toe, totdat ze zich besefte dat ze daarmee zelf ook de rommelmarkten miste, de gezelligheid en de aanspraak. Een ontroerend verhaal, en een compliment waard dat deze vrouw haar leven weer oppakt.

Komende maand is het van 1 tot en met 8 oktober de Week tegen Eenzaamheid. Dan zullen er weer vele activiteiten zoals eettafels, inloop, koffieochtenden etc. worden georganiseerd. Eenzaamheid is het gevoel van gemis aan sociale relaties die aansluiten bij iemands behoefte. Dat kan zijn het aantal contacten maar ook de kwaliteit van de contacten en relaties. Om dit te bereiken heb je sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en eigenwaarde nodig.  En niet te vergeten, het gevoel en de ervaring dat je geaccepteerd wordt en er mag zijn. Deze kant van het verminderen van eenzaamheid wordt vaak vergeten; met alleen het organiseren van ontmoeting zijn we er niet.

De spontane gesprekken waarbij mensen hun echte verhaal kunnen vertellen in de koffiehoek van de supermarkt, bij een kraam op de rommelmarkt, bij de kapper, tijdens het koffie drinken, etc. zijn goud waard. Tijdens deze verhalen komen gevoelens en emoties boven. Ga niet bagatelliseren (‘het valt wel mee’, ‘morgen weer een nieuwe dag’, ‘het is toch alweer een tijd geleden’), alleen luisteren en accepteren wat er is, helpt mensen om de gevoelens een plek te geven en er niet mee te blijven rondlopen. Daar kunnen we allemaal een bijdrage aan leveren door te luisteren en oprecht nieuwsgierig te zijn naar de ander.