Eenzaamheid, je kunt er niet meer om heen de laatste maanden. In diverse media staat eenzaamheid centraal bij de COVID-19 maatregelen. Dan gaat het vooral om de ouderen in de verpleeghuizen die nu al twee maanden geen bezoek meer mogen ontvangen. Alleen via een raam, een cabine of achter een hek in de tuin kunnen bewoners nog contact maken met familie en verwanten. En er worden heel veel acties op touw gezet voor deze doelgroep. Dit alles in het kader om de eenzaamheid die blijkbaar nu toeslaat bij deze ouderen te bestrijden. 
In deze blog wil ik een aantal mythes rondom eenzaamheid ontzenuwen.

De mythe alleen=eenzaamheid. Een hardnekkige mythe. Alleen zijn, alleen leven hoeft absoluut niet te betekenen dat iemand eenzaam is. Andersom geldt ook, eenzaam zijn betekent niet dat je alleen bent. 
De mythe dat eenzaamheid is te bestrijden met activiteiten en ontmoeting. Ook deze mythe is hardnekkig. Ook nu organiseren diverse verenigingen, musici en kunstenaars allerlei activiteiten met het idee dat daarmee de vermeende eenzaamheid vermindert. Tuurlijk, activiteiten, muziek en cultuur is belangrijk voor mensen. We genieten ervan, het raakt ons en het inspireert ons. Het kan ook de verveling verdrijven.
De derde mythe is de mythe dat eenzaamheid alleen voorkomt bij ouderen. Naarmate we ouder worden, en dan moet u denken aan 75 jaar en ouder neemt het percentage eenzaamheid toe. Dit heeft te maken met verlieservaringen, zowel van dierbaren als de fysieke en geestelijke mogelijkheden. Onder jongeren en volwassenen is het percentage eenzaamheid net zo hoog als onder de 60-75 jarigen. In deze tijd van Corona is zelfs de stijging van eenzaamheid onder jongeren veel sterker dan bij ouderen.
De vierde mythe is de mythe dat wij de eenzaamheid van de ander op kunnen lossen. We zijn druk bezig met het organiseren van de activiteiten om de eenzaamheid van de ander te bestrijden. Echter, eenzaamheid is een subjectief gevoel van de persoon op basis van zijn verwachtingen, behoeftes en mogelijkheden. De eenzame persoon is dan ook de enige die zijn eigen eenzaamheid kan verminderen. We kunnen daarbij behulpzaam zijn, door het bieden van een luisterend oor, acceptatie en er voor de ander te zijn, open en nieuwsgierig.

Alle aandacht rondom eenzaamheid en de bestrijding daarvan met allerlei activiteiten geeft een eenzijdig beeld van het veelkoppig monster wat eenzaamheid eigenlijk is. De laatste weken heb ik een paar interessante, recente podcasts en een online college beluisterd. Mooie bronnen waarin op toegankelijke manier informatie wordt gedeeld over wat eenzaamheid is, wat het betekent voor de persoon, wat oorzaken zijn en wat oplossingsrichtingen zijn. Op basis van deze kennis geef ik mijn trainingen en de adviestrajecten vorm. Ze zijn hieronder te beluisteren.
Podcasts Kok boekencentrum
College eenzaamheid van Truus de Witte