De eigen regie van cliënten, patiënten en mantelzorgers, daar draait het om bij de veranderingen in de zorg. Maar ook bij vraagstukken op het terrein van wonen, welzijn en zelfs re-integratie speelt dit thema de hoofdrol.
De omslag kenmerkt zich ook door te spreken van de beweging Van zorgen voor, naar zorgen dat.

 

Hoe ziet dat er nu uit, de regie bij de cliënt? En wat is dan de attitude van de professional? Welke gespreksvorm en –technieken passen daarbij? In mijn workshops en trainingen combineer ik inhoud met bewustwording. Kennis hebben over een onderwerp leidt pas tot ander gedrag als er ook aandacht is voor eigen normen, waarden, talenten en belemmeringen. Oefenen in (gespreks)vaardigheden maakt meestal onderdeel uit van de workshop of training.

 

Workshops en trainingen worden op maat gemaakt in overleg met de opdrachtgever, passend bij de vraag van de doelgroep, vrijwilligers en professionals werkzaam in zorg en welzijn.